4943. Rangka Batu Alam : Bethok Puthut (16.6cm), Keleng, Cirebon Sepuh

 

Komentar