8795. Masterpiece Item : Tilam Sari (Mpu Salahita 37.8cm), Nogo Rangsang, Tuban Mojopahit

 

Komentar