8459. Bethok Kebo Sangu Tumpeng (28.5cm), Kulit Semongko, Jenggolo 

Komentar