8289. Super Pamor : Brojol (35.1cm), Pamor Tri Warno, Tuban Mojopahit
 

Komentar