8236. Tebu Saoyotan (33.6cm), Wahyu Tumurun, Tuban Sepuh 

Komentar