8227. Dhapur Langka : Tri Sirah Luk 21 (36.7cm), Adeg Siji, Bagelen 

Komentar