8217. Brojol (31.8cm), Wahyu Tumurun, Tuban Sepuh 

Komentar