8194. Tilam Upih (36.2cm), Wahyu Tumurun, Tuban Mojopahit
 

Komentar