7998. Kebo Teki Iras (33.7cm), Wos Wutah, Jenggolo 

Komentar