7946. Joko Waru (36.7cm), Tejo Kinurung, PB X

 

Komentar