7831. Super Pamor : Sangkelat (37.3cm), Lar Gangsir, Blambangan Mojopahit
 

Komentar