7782. Marak (32.5cm), Wos Wutah, Mojopahit


 

Komentar