7621. Tombak Koro Welang Iras Luk 17 (39.8cm), Wos Wutah, Mataram 

Komentar