7538. Super Pamor : Carubuk (35.8cm), Mayang Mekar, Blambangan Mojopahit
 

Komentar