7456. Tombak Godhong Pring Iras (20.2cm), Keleng, Mojopahit

 

Komentar