7408. Klas Pusoko : Badik Gecong Jumbo (Bangkung 27.8cm), Wengkon Isen (Nggajih), Bugis Sepuh 

Komentar