7370. Pusoko Super : Nogo Primitip Luk 11 (36cm), Koro Welang (Nggajih), Madiun Sepuh 

Komentar