7329. Tilam Upih (31cm), Wahyu Tumurun, Tuban Mojopahit


 

Komentar