7278. Rangka Krawangan : Tombak Godhong Pring Iras (30.9cm), Wengkon Isen (Uler Lulut), HB Sepuh 

Komentar