7199. Super Patrem : Jalak Sangu Tumpeng Patrem (24cm), Tejo Kinurung, HB VIII 

Komentar