7138. Badik Luwu (24.7cm), Adeg (Sambang), Luwu Sepuh


 

Komentar