6988. Sepokal (30.8cm), Kulit Semongko, Bugis Mojopahit


 

Komentar