6849. Tombak Pusoko : Tombak Sapit Abon Kinatah Methuk(24.2cm), Tambal Siji, Mojopahit


 

Komentar