6841. Masterpiece Item (Handel GG) : Jalak Sangu Tumpeng Patrem (15.9cm), Keleng, Jenggolo 

Komentar