6474. Pusoko Kebahagiaan & Kewibawaan : Carang Soka (33.5cm), Lar Gangsir, Blambangan Mojopahit
Komentar