6143. Carito Prasojo (34.8cm), Segoro Muncar, Mojopahit Akhir


 

Komentar