5906. Tombak Godhong Pring Iras (22cm), Sulur, HB Sepuh

 

Komentar