5787. Ganesha Luk 9 Kinatah (37cm), Ceprat Ceprit, Mataram Sultan Agung


 

Komentar