5784. Jalak Budho (19.3cm), Keleng, Kabudhan Mataram
 

Komentar