5773. Tilam Upih (36.3cm), Ketip, Tuban Mataram


 

Komentar