5745. Sempono (38.7cm), Pancuran Mas Winengku, Madura Koso


 

Komentar