5601. Tilam Sari (29.8cm), Pedaringan Kebak, Tuban MojopahitKomentar