5503. Brojol Patrem (20.2cm), Tambal Limo, Tuban Mojopahit


Komentar