5467. Brojol (37.6cm), Mrutu Sewu, Tuban Pajajaran


 

Komentar