5461. Kebo Dhengen (38.3cm), Kupu Kupu Tarung, Cirebon Mojopahit


 

Komentar