5436. Brojol (33.5cm), Nunggak Semi, Tuban Mojopahit


 

Komentar