5409. Tombak Godhong Pring (25cm), Wengkon Isen, Mataram

 

Komentar