5310. Jaruman (30.2cm), Ceprat Ceprit , Mojopahit


 

Komentar