5260. Tilam Upih (33.7cm), Nogo Rangsang, Tuban Mojopahit


 

Komentar