5195. Brojol (28.1cm), Wos Wutah, Mojopahit


 

Komentar