5145. Masterpiece Item : Tombak Peksi Nogo Liman Kembar Iras Luk 5 (31cm), Wos Wutah, Singosari 

Komentar