4846. Sepokal (35cm), Adeg 5 (Janur Sinebit), Bugis Mojopahit


 

Komentar