4521. Brojol (34.7cm), Keleng, Tuban Mojopahit


Komentar