4164. Carubuk (35cm), Tri Warno, Blambangan Mojopahit
Komentar