4074. Pataka Pasundhan Brongsong (PW32.2, LW14.5cm), Sanak, Cirebon
Komentar