4051. Kudi Kabudhan (Lintang 24.5cm), Singkir Banyu, Sundho Wiwitan


Komentar