4047. Brojol (37.5cm), Melati Sinebar, Madura - Koso


Komentar