3900. Dhapur Super Langka, Pusaka Tri Matra : Singo Nogo Peksi Luk 9 (35.2cm), Nunggak Semi Tirto Tumetes, Mojopahit

 
                                

Komentar