3877. Brojol (42.3cm), Ros-rosan Tebu, Madura KosoKomentar