3770. Sempono Bungkem, Wos Wutah, Palembang SepuhKomentar